Welkom op de raadpleegomgeving van Nieuwerkerken!

In deze raadpleegomgeving kan je de agenda en de openbare beslissingen bekijken van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn. Ook de openbare beslissingen van het college en het vast bureau vind je er terug.

Agenda
Acht dagen voor de vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de openbare agenda bekendgemaakt.

Verslag
Het verslag van de openbare vergadering kan je pas raadplegen nadat het goedgekeurd is op de volgende vergadering.

Beslissingen gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen en vast bureau
Een lijst van de beslissingen van deze organen wordt gepubliceerd binnen de 10 dagen na de vergadering.

Opzoeken kan op volgende manieren:

  • Typ een zoekterm in het kadertje rechtsboven en klik op het loepje. De resultaten kan je nog filteren door op het +-knopje dat naast de zoekbalk staat te klikken
  • Om op datum te zoeken, klik je bovenaan op 'kalender'. In de kalender kan je een maand en jaartal selecteren. Alle vergaderingen van die maand verschijnen in de kalender. We werken met volgende afkortingen:
    • GR: Gemeenteraad
    • RVMW: Raad voor Maatschappelijk Welzijn
    • CBS: College van burgemeester en schepenen
    • VB: Vast Bureau

Meer info over de verschillende raden vind je op de website. Ook de agenda's en beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen van vóór 1 januari 2019 vind je er terug.

Voor hulp of informatie kan je terecht op info@nieuwerkerken.be.